Όροι & Προϋποθέσεις

Τελευταία τροποποίηση: 10 Μαρτίου 2021

Όροι & Προϋποθέσεις

ΣΥΜΒΑΣΗ – ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Εισαγωγή.
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτήν την Ιστοσελίδα. Περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας beautykariera.gr. Η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας beautykariera.gr, δηλώνει αποδοχή των όρων αυτών. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις ή δεν τηρείτε τις προδιαγραφές που απαιτούνται, δεν σας επιτρέπετε η χρήση της Ιστοσελίδας.

Αν είστε υποψήφιος εργαζόμενος, τότε οι όροι και οι προϋποθέσεις ή τα εκθέματα που απευθύνονται στους εργοδότες δεν απευθύνονται σε σας.

Αν είστε εργοδότης και κάνετε χρήση αυτής της Ιστοσελίδα, τότε δύναται να έχετε συνάψει και Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με τo beautykariera.gr και σε αυτήν την περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκθεμάτων (exhibits) που προσαρτώνται εδώ, αλλά αποκλείοντας όσους όρους απευθύνονται στους υποψηφίους εργαζόμενους, αποτελούν τμήμα και ενσωματώνονται στην Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.

2. Δεσμευτική Σύμβαση.
Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις συμπεριλαμβανομένων και των εκθεμάτων (όπως ενδεχομένως τροποποιούνται κατά καιρούς από το beautykariera.gr) αποτελούν δεσμευτική Σύμβαση μεταξύ εσάς και το beautykariera.gr (η ‘Σύμβαση’).

3. Ορισμένοι Ορισμοί.
Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στην παρούσα Σύμβαση.
‘Ιστοσελίδα της beautykariera.gr ή αλλιώς ‘η Ιστοσελίδα’ είναι www.beautykariera.gr και συμπεριλαμβάνει το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες.
‘Περιεχόμενο’ είναι όλα τα Κείμενα, τα Γραφικά, ο Σχεδιασμός και ο Προγραμματισμός που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα.
‘Σχεδιασμός’ είναι οι χρωματικοί συνδυασμοί και η σελιδοποίηση της Ιστοσελίδας ‘Προγραμματισμός’ είναι ο κωδικός χρήστη (HTML, JavaScript,etc. ) και ο κωδικός του διακομιστή που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα.
‘Έγγραφο’, είναι οποιοδήποτε υλικό που τοποθετεί οποιοσδήποτε Χρήστης στην Ιστοσελίδα. Συμπεριλαμβάνονται λεπτομέρειες για τις θέσεις εργασίας ή Βιογραφικού.
‘Εργοδότης’ είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα να ενημερώσει για τυχόν θέσεις εργασίας ή για οποιοδήποτε λόγο σχετίζεται με την εύρεση εργαζομένων.
‘Γραφικά’ είναι όλα τα λογότυπα, κουμπιά και όλα τα υπόλοιπα γραφικά στοιχεία της Ιστοσελίδας.
‘Υποψήφιος Εργαζόμενος’, είναι ο χρήστης που έχει δικαίωμα πρόσβασης στην Ιστοσελίδα για να αναζητήσει εργασία.
‘Υπηρεσίες’, είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας η beautykariera.gr ή οι αντιπρόσωποι της.
‘Κείμενο’ είναι όλα τα κείμενα που βρίσκονται στην κάθε σελίδα, είτε είναι κείμενο της σύνταξης, προσανατολιστικό ή εκπαιδευτικό.
‘Χρήστης’ είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας.
‘Εσείς’ και ‘εσύ’ είναι το φυσικό πρόσωπο (ή το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργείτε) το οποίο συμφωνεί με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

3A.1 Υπηρεσίες για τους εγγεγραμμένους Χρήστες (Υποψήφιους Εργαζόμενους). Όλοι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης, περιήγησης και αίτησης στις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα. Όταν εγγραφείτε σε αυτή την Ιστοσελίδα και δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, θα: (α) λάβετε αυτοματοποιημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέσεις εργασίας (Θέσεις στο email μου & Προτεινόμενες θέσεις) με βάση το περιεχόμενο του βιογραφικού σας σημειώματος, τις αναζητήσεις εργασίας που έχετε πραγματοποιήσει, και το ιστορικό αιτήσεων που έχετε υποβάλει στην Ιστοσελίδα, (β) έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε το βιογραφικό σας σημείωμα στον λογαριασμό σας, επιτρέποντάς σας να επεξεργαστείτε ή να ενημερώσετε το βιογραφικό σας σημείωμα από τον λογαριασμό σας και να υποβάλετε αίτηση για θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε ή να αποθηκεύσετε εκ νέου το βιογραφικό σας κάθε φορά που πραγματοποιείτε αίτηση, και (γ) έχετε τη δυνατότητα να κάνετε το βιογραφικό σας σημείωμα ορατό (δημόσιο) και αναζητήσιμο στη βάση βιογραφικών της Ιστοσελίδας, εξασφαλίζοντάς σας τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή στο ευρύτερο κοινό των εργοδοτών σε αυτή την Ιστοσελίδα.

3A.2. Υπηρεσίες για τους μη εγγεγραμμένους Χρήστες (Υποψήφιους Εργαζόμενους). Όλοι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης, περιήγησης και αίτησης στις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα. Οι χρήστες που δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη (ή δεν έχουν συνδεθεί στο λογαριασμό τους) στην Ιστοσελίδα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα, δημιουργώντας ή αποθηκεύοντας το βιογραφικό τους εκ νέου κάθε φορά που υποβάλλουν αίτηση σε κάθε θέση εργασίας. Οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν επίσης να εγγραφούν για να λαμβάνουν αυτοματοποιημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέσεις εργασίας (Θέσεις στο email μου & Προτεινόμενες θέσεις).

Αποδεκτή Χρήση της Ιστοσελίδας

4.1. Γενικοί Κανόνες Χρήσεως.
Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν εργασία και σε εργοδότες που αναζητούν υποψήφιους εργαζομένους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την Ιστοσελίδα μόνο με έντιμο τρόπο και για νόμιμους σκοπούς, στα πλαίσια των επιδιωκόμενων και αποδεκτών χρήσεων που ορίζει η beautykariera.gr.

4.2. Άδεια χρήσης για τους Χρήστες που είναι υποψήφιοι εργαζόμενοι.
Η beautykariera.gr σας παρέχει περιορισμένο, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, μόνο για την προσωπική σας χρήση στην αναζήτηση εργασίας και ευκαιριών για τον εαυτό σας. Σύμφωνα με αυτήν την άδεια, μπορείτε να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε ένα μόνο αντίγραφο του υλικού της Ιστοσελίδας και δεν μπορείτε να πουλήσετε, μεταβιβάσετε ή να κάνετε διαθέσιμο αυτό το υλικό σε τρίτους.
Συμφωνείτε ότι είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Εγγράφου που τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα και για οποιοδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του Εγγράφου.

4.3 Άδεια Χρήσης για τους Χρήστες που είναι Εργοδότες.
Η beautykariera.gr σας παρέχει περιορισμένο, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, μόνο για εσωτερική επαγγελματική χρήση αναζήτησης υποψηφίων εργαζομένων. Σύμφωνα με αυτήν την άδεια, μπορείτε να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε ένα μόνο αντίγραφο του υλικού της Ιστοσελίδας και δεν μπορείτε να πουλήσετε, μεταβιβάσετε ή να κάνετε διαθέσιμο αυτό το υλικό σε τρίτους χωρίς την ρητή και γραπτή έγκριση της beautykariera.gr.
Αν έχετε έγκριση χρήσης της Βάσης Δεδομένων Βιογραφικών τότε είστε επίσης υποκείμενος στους όρους και προϋποθέσεις της Βάσης Δεδομένων Βιογραφικών.
Συμφωνείτε ότι είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Εγγράφου που τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα και για οποιοδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του Εγγράφου.

4.4 Κανόνες για τοποθέτηση πληροφοριών στην Ιστοσελίδα, Διαγωγή και Ασφάλεια.
Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με τους Κανόνες της beautykariera.gr που σχετίζονται με την τοποθέτηση πληροφοριών στην Ιστοσελίδα, διαγωγή και ασφάλεια, που επισυνάπτονται στο κάτωθι στο Έκθεμα Α.

5. Πνευματικά Δικαιώματα.
Έκτος από τα Έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί από κάποιο Χρήστη, η Ιστοσελίδα και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων επί της Ιστοσελίδας, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της beautykariera.gr  ή των νομίμων αδειούχων τους. Με την επιφύλαξη της περιορισμένης άδειας που σας έχει κατά ρητό τρόπο δοθεί σύμφωνα με αυτούς τους όρους, η beautykariera.gr διατηρεί για τον εαυτό της και τους κατόχους αδειών, όλα τα άλλα δικαιώματα.

6. Αποποίηση και Περιορισμοί Ευθύνης της beautykariera.gr

6.1 Κατανομή Ευθύνης.
Η beautykariera.gr διαθέτει την Ιστοσελίδα ως ένα ανοιχτό φόρουμ όπου οι Υποψήφιοι Εργαζόμενοι μπορούν να αναζητήσουν εργασία και να εντοπίζουν πιθανούς Εργοδότες και οι Εργοδότες να εντοπίζουν Υποψήφιους Εργαζομένους. Προσφέροντας αυτήν την Υπηρεσία, η beautykariera.gr δεν ελέγχει ούτε εποπτεύει το ιστορικό, την συμπεριφορά, την καταλληλότητα, την φερεγγυότητα ή την αξιοπιστία των Χρηστών και ούτε αναθεωρεί ή ελέγχει το περιεχόμενο των Εγγράφων που τοποθετούν οι Χρήστες στην Ιστοσελίδα. Είναι ευθύνη του κάθε Χρήστη να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, όπως θα έκανε κατά κανόνα ο κάθε επιμελής άνθρωπος, όταν αποφασίζει να ενεργήσει σε σχέση με κάποιο Έγγραφο που έχει τοποθετήσει άλλος Χρήστης, να αποκαλύψει πληροφορίες σε κάποιο άλλο Χρήστη, να δώσει ή να παρευρεθεί σε κάποια συνέντευξη, να προσφέρει εργασία ή να αποδεχτεί πρόταση εργασίας.
Αν πληροφορηθεί η beautykariera.gr από Χρήστη ότι κάποιο Έγγραφο ή κάποια ενέργεια φέρεται να μην συνάδει με τους όρους της Σύμβασης, τότε η beautykariera.gr δύναται να ερευνήσει την καταγγελία και να αποφασίσει με καλή πίστη και στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια αν θα πρέπει να λάβει μέτρα εναντίον του Χρήστη ή σχετικά με το Έγγραφο που έχει τοποθετηθεί στην Ιστοσελίδα.
6.2 Καμία έγκριση από την beautykariera.gr.
Τίποτα στην Ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί έγκριση, δήλωση ή εγγύηση προς οποιονδήποτε Χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο, είτε σχετικά με την Ιστοσελίδα είτε με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, προσλήψεις, προϋπηρεσία, απασχόληση ή μεθόδους προσλήψεων, κτλ.
6.3 Μη εγγύηση αποτελεσμάτων.
Η beautykariera.gr δεν είναι γραφείο ανεύρεσης εργασίας ούτε γραφείο για την πρόσλήψη εργαζομένων. Δεν μπορεί να εγγυηθεί πως η χρήση της Ιστοσελίδας θα οδηγήσει στην πρόσληψη ενός Υποψήφιου Εργαζομένου ούτε πως θα συμπληρωθεί μια κενή θέση εργασίας. Η beautykariera.gr δεν ευθύνεται για τις αποφάσεις εργασίας οποιοδήποτε Χρήστη και ούτε για τον λόγο ή τρόπο που λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις.
6.4 Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών.
Η beautykariera.gr θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει, όπως η Ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη και πλήρως λειτουργική σε συνεχή βάση. Παρόλες αυτές τις προσπάθειες, θα υπάρχουν στιγμές όπου η Ιστοσελίδα ή συγκεκριμένα τμήματα της δεν θα είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης στην προγραμματισμένη συντήρηση του πληροφορικού συστήματος (IT) ή του πληροφορικού συστήματος τρίτων, στους οποίους βασιζόμαστε για να κάνουμε διαθέσιμο την Ιστοσελίδα. Συνεπώς η beautykariera.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει σε κάποιο Χρήστη υπό αυτές τις συνθήκες.
6.5 Ασφάλεια.
Η beautykariera.gr θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει όπως η Ιστοσελίδα δεν παρουσιάζει ιούς και ότι δεν μπορεί τρίτος να έχει αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες Χρηστών και να χρησιμοποιεί τα Έγγραφα. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, η beautykariera.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειες της κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς. Συνεπώς η beautykariera.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να δημιουργηθεί σε Χρήστη ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών της beautykariera.gr.
6.6. Καμία επιπλέον εγγύηση.
Εκτός από τις εγγυήσεις που έχουν ρητά αναφερθεί σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, η Ιστοσελίδα λειτουργεί «ως έχει» χωρίς επιπλέον εγγυήσεις οποιοδήποτε είδους σε Χρήστες.
6.7. Αξιώσεις σχετιζόμενες με την παρούσα Σύμβαση.
Το Άρθρο 6.9 της παρούσας ορίζει την οικονομική ευθύνη που έχει η beautykariera.gr (συμπεριλαμβάνοντας οποιοδήποτε ευθύνη για τις πράξεις και τις παραλείψεις των εργαζομένων, των αντιπροσώπων και των υπεργολάβων της) σε σχέση με:
(α) Οποιαδήποτε παράβαση αυτής της Σύμβασης
(β) Οποιαδήποτε παράσταση, δήλωση ή, αδικοπραξία ή παράλειψη, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας που προκύπτει σχετικά με την Σύμβαση.
6.8 Θέματα που δεν εξαιρούνται.
Κανένα από τα ακόλουθα θέματα δεν εξαιρεί ούτε μειώνει την ευθύνη της beautykariera.gr:
(α) Για θάνατο ή ατομική ζημία που προκαλείται από αμέλεια της, ή
(β) Για κάθε θέμα που θα ήταν παράνομο να εξαιρέσει ή να επιδιώξει να εξαιρέσει την ευθύνη της η beautykariera.gr
(γ) Για απάτη και δόλια παραπλάνηση.
6.9 Περιορισμός Αξιώσεων.
Υποκείμενη στο άρθρο 6.8:
(α) Η συνολική ευθύνη της beautykariera.gr, συμβατική, αδικοπρακτική (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή της παράβασης εξουσίας) για παραπλάνηση, αποκατάσταση ζημίας ή οτιδήποτε άλλο, σχετικά με την εκτέλεση αυτής της Σύμβασης θα είναι περιορισμένη στο συνολικό ποσό που έχει καταβάλει ο Χρήστης σύμφωνα με την Σύμβαση,
(β) Η beautykariera.gr δεν θα ευθύνεται έναντι στον Χρήστη για οποιαδήποτε οικονομική απώλεια, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια ή μείωση πελατείας ή οτιδήποτε άλλο, σε κάθε περίπτωση είτε άμεση, έμμεση ή αποθετική, είτε αξιώσεις για αποθετική ζημία κάθε είδους (όπως και να προκύπτει).

7. Λύση και Αναστολή.
Αν είστε Εργοδότης, τότε μπορείτε να λύσετε αυτή την Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 που παρατίθεται παρακάτω.Αν είστε Υποψήφιος Εργαζόμενος, τότε μπορείτε να λύσετε αυτή την Σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση στην beautykariera.gr, όπως και η beautykariera.gr μπορεί να λύσει την Σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση σε σας. Η beautykariera.gr μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα όποτε τo θεωρεί απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων της ή των συμφερόντων άλλου Χρήστη. Η beautykariera.gr δεν είναι υποχρεωμένη να σας ειδοποιήσει πριν την αναστολή και η αναστολή μπορεί να ισχύει για όσο χρονικό διάστημα θεωρήσει πως χρειάζεται για την προστασία των συμφερόντων της ή των συμφερόντων οποιουδήποτε άλλου Χρήστη.

8. Πληρωμή για Υπηρεσίες κατόπιν Λύσεως Σύμβασης Υπηρεσιών από Εργοδότη.
Αν κατά την διάρκεια αυτής της Σύμβασης προβείτε στην λύση της Σύμβασης Υπηρεσιών, η οποία συμπεριλαμβάνει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται όμως εδώ η λύση της Σύμβασης ή της Σύμβασης Υπηρεσιών λόγω παραβίασης από την πλευρά της beautykariera.gr, η beautykariera.gr επιφυλάσσει κάθε δικαίωμα να λάβει όλες τις πληρωμές από εσάς για τις Υπηρεσίες που έχετε χρησιμοποιήσει μέχρι την ημερομηνία της λύσης, σε περίπτωση που η λύση επιτρέπεται ρητά από τους όρους της συγκεκριμένης Σύμβασης Υπηρεσιών, και επιπροσθέτως, 50% για το υπόλοιπο της Σύμβασης Υπηρεσιών σε περίπτωση όπου η λύση δεν προβλέπεται ρητά.

9. Παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες.
Η Ιστοσελίδα της beautykariera.gr περιέχει διασυνδέσεις (‘links’) που σας παραπέμπουν σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι παραπομπές προσφέρονται μονάχα για την προσωπική σας εξυπηρέτηση και δεν αποτελούν έγκριση της beautykariera.gr του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων. Η beautykariera.gr δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων και δεν κάνει την οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με τον περιεχόμενο ή την ακρίβεια των υλικών αυτών των ιστοσελίδων τρίτων. Αν αποφασίσετε να εισέλθετε σε αυτές τις ιστοσελίδες, το κάνετε με δικό σας ρίσκο.

10. Αποζημίωση.
Συμφωνείτε πως θα υπερασπίσετε και θα αποζημιώσετε την beautykariera.gr (τους διευθυντές της, τους εργαζομένους της και τους αντιπροσώπους της) και ότι θα παρεμβαίνετε υπέρ της για και κατά αξιώσεων τρίτων, αγωγές και απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εξόδων, ζημιών και δικαστικών και λογιστικών εξόδων) που προέρχονται από οποιοδήποτε Έγγραφο που έχει τοποθετηθεί από σας στην Ιστοσελίδα και που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων συκοφαντικής δυσφήμισης ή προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων), ή που προέρχονται από την παράλειψη συμμόρφωσης σας με την εφαρμοστέα εργατική νομοθεσία. Η beautykariera.gr θα καταβάλει κάθε λογική προσπάθεια να σας προσφέρει προσήκουσα ειδοποίηση μιας τέτοιας απαίτησης, αγωγής ή δίωξης και να συνδράμει με δικές σας δαπάνες στην υπεράσπιση αυτής της απαίτησης, αγωγής ή δίωξης.

11. Κώδικας Δεοντολογίας για Τήρηση Απορρήτου.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας για Τήρηση Απορρήτου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνεται στην Σύμβαση με την αναφορά αυτή.

12. Ερωτήσεις και Ειδοποιήσεις.
Ερωτήσεις που σχετίζονται με την χρήση της Ιστοσελίδας θα απευθύνονται στο feedback. Ειδοποιήσεις για την beautykariera.gr μπορούν να σταλούν στην διεύθυνση που αναφέρεται στην Ιστοσελίδα και ειδοποιήσεις για εσάς θα στέλνονται στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση που ορίζει η beautykariera.gr εύλογα ως κατάλληλη διεύθυνση για σας.

13. Γενικά.
Η πρόσβαση στο Περιεχόμενο μπορεί να μην είναι νόμιμη για ορισμένα πρόσωπα ή σε ορισμένες χώρες, και αυτά τα πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα να εισέρχονται στην Ιστοσελίδα και ούτε να την χρησιμοποιούν. Σε περίπτωση όπου εισέλθετε στην Ιστοσελίδα έκτος Ελλάδος, αναλαμβάνετε εσείς το ρίσκο και είστε υποχρεωμένοι να συμμορφώνεστε με τους νόμους της χώρας σας. Το εφαρμοστέο δίκαιο για αυτήν την Σύμβαση και την Σύμβαση Υπηρεσιών (εάν έχετε), είναι το ελληνικό και αρμόδια δικαστήρια για κάθε αξίωση που ενδεχομένως προκύψει από τη Σύμβαση ή τη Σύμβαση Υπηρεσιών είναι αποκλειστικά αυτά της Ελλάδας. Η μοναδική σχέση που έχετε με την beautykariera.gr είναι η σχέση αυτή που προκύπτει από την Σύμβαση. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της σύμβασης. Όλες οι διατάξεις της Συμβάσεως συνεχίζουν να ισχύουν και μετά τη λύση αυτής, εκτός από εκείνες οι οποίες παρέχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή χρήση αυτής και υποχρεούστε άμεσα με τη λύση αυτής να έχετε την οποιαδήποτε πρόσβαση ή να προβαίνετε σε οποιαδήποτε χρήση αυτής. Δεν δικαιούστε να μεταβιβάσετε ή να εκχωρήσετε σε τρίτο πρόσωπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχετε σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Η μη άσκηση ή η μη έγκαιρη άσκηση από τους συμβαλλόμενους οποιουδήποτε από τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση ή απορρέουν από το νόμο, σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ή να ερμηνευθεί ως σιωπηρή παραίτηση από τα δικαιώματά του αυτά, τα οποία θα μπορούν να ασκούν οποτεδήποτε.

Έκθεμα Α – Κανόνες της Εταιρείας, σχετικά με την Τοποθέτηση, Διαγωγή και Ασφάλεια.
Η beautykariera.gr είναι ο μόνος συμβαλλόμενος που έχει δικαιοδοσία να ερμηνεύει αυτούς τους Κανόνες. Η beautykariera.gr δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αναστείλει και να τερματιστεί την χρήση της Ιστοσελίδας αυτών των Χρηστών που παραβιάζουν τους Κανόνες. Η beautykariera.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους κανόνες κατά καιρούς.

Α1. Κανόνες για την Τοποθέτηση Εγγράφων.
(α) Το Έγγραφο σας δεν μπορεί να περιέχει
(i) URLs ή παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες (για να διαφημίσετε την εταιρεία σας ή την Ιστοσελίδα σας, δείτε την σελίδα που σχετίζεται με τις πληροφορίες διαφήμισης),
(ii) Υλικό που συνιστά προστατευόμενη πνευματική ιδιοκτησία (έκτος ένα είστε εσείς ο ιδιοκτήτης αυτών των δικαιωμάτων ή έχετε αποκτήσει την άδεια από τον ιδιοκτήτη να χρησιμοποιείτε και να τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα το προστατευόμενο υλικό),
(iii) εμπορικά μυστικά (έκτος ένα είστε εσείς ο ιδιοκτήτης αυτών των δικαιωμάτων ή έχετε αποκτήσει την άδεια από τον ιδιοκτήτη να τα χρησιμοποιείτε και να τα τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα),
(iv) υλικό που παραβιάζει οποιαδήποτε άλλα πνευματικά δικαιώματα ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα ή τα δικαιώματα δημοσιότητας άλλων,
(v) οτιδήποτε είναι πορνογραφικό, χυδαίο, ψευδές, συκοφαντικό, απειλητικό, ενοχλητικό, ανακριβές, προσβλητικό, βίαιο υπερβολικά σεξουαλικό, χυδαίο, συκοφαντική δυσφήμιση, παρενόχληση ή υβριστικό, ή
(vi) οτιδήποτε που γελοιοποιεί ή είναι προσβλητικό απέναντι σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο .
(β) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τα Έγγραφα σας
(i) για να υποκρίνεστε κάποιο άλλο άτομο είτε αυτό το άτομο είναι ζωντανό είτε νεκρό,
(ii) να τοποθετείτε ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες στην Ιστοσελίδα,
(iii) να τοποθετείτε διαφημίσεις και επαγγελματικές προτάσεις (…),
(iv) να τοποθετείτε επιστολές αλυσίδας (chain letters),
(v) να τοποθετείτε γνώμες ή ανακοινώσεις, είτε εμπορικές ή άλλες.
(γ) Το Έγγραφο σας πρέπει να περιέχει επαρκές λεπτομέρειες ώστε να επικοινωνεί στο Χρήστη καθαρά τη φύση της θέσης εργασίας, τις προδιαγραφές και τα προσόντα σας ως ενδιαφερόμενος για θέση εργασίας. Έγγραφα που ενθαρρύνουν τον Χρήστη να στείλει ηλεκτρονική αλληλογραφία με περισσότερες πληροφορίες, δεν επιτρέπονται. Έγγραφα από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που χρεώνει ένα ποσό ή που περιορίζει την πρόσβαση σε ορισμένα βιογραφικά σημειώματα, απαγορεύονται.
(δ) Η τοποθέτηση ενός Βιογραφικού πρέπει να περιέχει το ακριβές αντίγραφο του βιογραφικού ενός ενδιαφερόμενου που αναζητάει μερική απασχόληση, είτε πλήρη απασχόληση.
(ε) Η beautykariera.gr δεν έχει την ευθύνη ή την υποχρέωση να ελέγχει τα Έγγραφα τα όποια δημοσιεύονται και τοποθετούνται στην Ιστοσελίδα, άλλα δύναται να κάνει τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο. Έγγραφα τα οποία βρεθούν να παραβιάζουν τους ανωτέρω κανόνες μπορούν να αφαιρεθούν από την beautykariera.gr, κατά την διακριτική ευχέρεια αυτής.

Α2. Κανόνες Διαχείρισης
(α) Δεν επιτρέπεται να απαντάτε και να ανταποκρίνεστε σε δημοσιεύσεις για οποιοδήποτε άλλο λόγο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έκτος από αυτή που προβλέπεται (για να κάνετε αίτηση για μια θέση εργασίας ή για να προβείτε περαιτέρω διάλογο με υποψήφιο εργαζόμενο). Η επικοινωνία από τους ανταγωνιστές μας με σκοπό την παρακίνηση εργαζομένων της επιχείρησης του εργοδότη δεν επιτρέπεται.
(β) Δεν επιτρέπεται να στέλνετε στους Χρήστες junk email
(γ) Προφυλάξτε τον κωδικό σας.Είσαστε υπεύθυνοι να κρατάτε εμπιστευτικό τον κωδικό σας και τις πληροφορίες σας. Επίσης είσαστε υπεύθυνοι για όλες τις χρήσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν με την έγγραφη σας, ανεξάρτητα από το αν έχουν εξουσιοδοτηθεί από εσάς ή όχι. Αν άλλοι χρησιμοποιήσουν τον κωδικό σας για να τοποθετήσουν και δημοσιεύσουν ακατάλληλο υλικό, διακινδυνεύεται να σας αφαιρεθεί η άδεια πρόσβασης. Συμφωνείτε να πληροφορείτε την beautykariera.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εγγραφής σας και του κωδικού πρόσβασης σας.
(δ) Να καταγγέλλετε οποιοδήποτε ακατάλληλα δημοσιεύματα ή συμπεριφορά στo Feedback
(ε) Δεν έχετε το δικαίωμα να διαγράφετε και να διορθώνετε υλικό που έχει τοποθετηθεί και δημοσιευτεί από κάποιο άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
(στ) Αν κατά την χρονική διάρκεια της Σύμβασης η beautykariera.gr δημιουργήσει την άποψη πως
(i) Παραπλανήσατε την beautykariera.gr σχετικά με τις επαγγελματικές σας πρακτικές ή/και υπηρεσίες,
(ii) Προμηθευτήκατε υπηρεσίες που δεν αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση σας, τότε η beautykariera.gr διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αυτήν την Σύμβαση.
(ζ) Η beautykariera.gr δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει την συμπεριφορά των Χρηστών της, άλλα δύναται να ερευνήσει και να ανταποκριθεί σε καταγγελίες παραβιάσεων.

Α3. Κανόνες Ασφάλειας

(α) Απαγορεύεται οι Χρήστες να παραβιάσουν ή να επιχειρήσουν να παραβιάσουν την ασφάλεια της Ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά:
(i) να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για κάποιο Χρήστη ή να κάνετε σύνδεση σε διακομιστή (server) ή λογαριασμό που δεν έχετε δικαίωμα πρόσβαση ως Χρήστης,
(ii) προσπάθειες να διερευνήσετε ή να δοκιμάσετε τα ευπαθείς σημεία του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάσατε μέτρα ασφαλείας ή μέτρα πιστοποίησης χωρίς εξουσιοδότηση,
(iii) προσπάθειες να παρεμποδίσετε την υπηρεσία σε οποιανδήποτε Χρήστη (…),
(iv) να στέλνετε αυτόκλητα email, στα οποία περιλαμβάνονται διαφημιστικές προωθήσεις και/η διαφημίσεις προϊόντων ή υπηρεσιών
(v) να πλαστογραφήσετε οποιαδήποτε πληροφορία (…). Παραβιάσεις του συστήματος ή της ασφάλειας του δικτύου μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη.
(b) Η παραβίαση αυτών των Κανόνων Ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διώξεις. Η beautykariera.gr θα ερευνήσει συμβάντα που πιθανόν να σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις και δύναται να εμπλέξει και να συνεργαστεί με τις αστυνομικές αρχές στην δίωξη των Χρηστών που σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις.

Συνδεθείτε

Εγγραφείτε

Επαναφορά κωδικού πρόσβασης

Kαλάθι

Καλάθι